Colné a daňové zastupiteľstvo PaysOFF АСД Груп Франция АСД Груп Великобритания АСД Груп Германия АСД Груп Италия АСД Груп Испания АСД Груп Холандия АСД Груп Полша АСД Груп Република Чехия АСД Груп Унгария АСД Груп България ASD Group Romania ASD Group Slovensko ASD Group Portugalsko АСД Груп Мароко АСД Груп Китай АСД Груп Канада АСД Груп Швейцария
Daňový agent pre Vaše podnikanie v Európskej únii!
Titulná stránka Naše služby Naše pobočky Kontakt ASD Group
ASD Group

Ste tu: Domovská stránka ASD Slovensko (Daňový agent pre Vaše podnikanie v Európskej únii)

Novy
Naše služby v Hongkongu
Daňový sklad v Taliansku
Cross Trading v Číne
Kontakt

Ak potrebujete získať ďalšie informácie, prosíme kontaktujte nás telefonicky od pondelka do piatku od 9.00 do 17.00 hodiny.

Kontakt ASD Group
Naše pobočky

Kliknutím na obrázok nižšie uvidíte umiestnenie našich pobočiek v Európskej únii a vo svete.

Нашите агенции
Снимка митнически формалности
Potrebujete pomôcť?

Európa Vám otvorila svoje dvere
Skupina ASD Vám ich pomôže prekročiť!

Jeden partner: 28 európskych štátov!
Všetky možnosti...

Bez ohľadu na odvetvie v ktorom pôsobíte, Skupina ASD Vám pomôže so všetkými daňovými, colnými, mzdovými a kádrovými formalitami.

начало АСД ГрупVšetky operácie v rámci únie generujú záväzky, už len obyčajné dodanie tovaru medzi dvoma platcami daní si vyžadujú od dodávateľa vyhotovenia hlásenia intrastat, alebo DEB (deklarácia o výmene tovarov záväzná pre Francúzsko) pre export tovarov, a intrastat, alebo DEB pre import tovarov od kupujúceho.

V súlade s právnymi normami platiacimi v danom členskom štáte boli stanovené rôzne prahové hodnoty daňových povinností, v prípade prekročenia daného prahu deklarácie intrastat, alebo DEB sú povinné.

Okrem nutnosti deklarovať intrastat, alebo DEB pre dodávky v rámci únie medzi dvoma platcami daní, daňovým povinnostiam podliehajú aj iné operácie: poskytovanie služieb v rámci únie, kúpa a opätovný predaj v štátoch EU, tripartitné nezjednodušené obchody, zásielkový predaj, atď... V niektorých štátoch sú tieto operácie predmetom daňovej povinnosti, a Vy máte možnosť určiť si daňového splnomocnenca, alebo daňového zástupcu, ktorý za Vás vykoná nutné povinnosti spojené s daňovým zastúpením.

Pomocou svojich pobočiek v Európe, je Skupina ASD nenahraditeľným partnerom v daňových a colných záväzkoch medzi európskymi štátmi, ktoré – pripomíname – majú v týchto otázkach rôzne predpisy.

Skupina ASD to tiež žiadosti o vrátenie DPH, alebo o refundáciu DPH zo zahraničia zaplateného v mnohých členských štátoch. Žiadosť o vrátenie, alebo refundáciu DPH, akou poveríte miestnu pobočku ASD, je spracovávaná v spolupráci s pobočkou ASD v štáte, v ktorom žiadate o vrátenie dane. Taká organizácia práce Vám zabezpečí optimálne šance na získanie DPH, vďaka miestnemu spolupracovníkovi, ktorý úzko kooperuje s daňovými správami daného štátu.

Vďaka našej spoločnosti môžete získať DPH
vo všetkých štátoch Európskej únie.

Skupina ASD je spoločnosťou, ktorá sa špecializuje v medzinárodných obchodných výmenách v oblasti colných, daňových, mzdových a personálnych formalít. Našim zákazníkom ponúkame vejár služieb, ktorý im umožní uskutočniť všetky možné transakcie v Európskej únii: vratka DPH, daňové zastúpenie, deklarácia o výmene tovarov (DEB), domicilácia, audit...

Naším poslaním, od začiatku existencie spoločnosti, je rozšíriť svoje pôsobenie na celú oblasť Európskej únie tak, aby sme našim zákazníkom zabezpečili čo najlepší prístup k administratívnym štruktúram EÚ, pri súčasnom vytvorení uceleného systému individuálnej starostlivosti. Tým spôsobom naši zákazníci, prostredníctvom vhodných miestnych pobočiek ASD môžu bez stresu získať všetky potrebné informácie a splniť na jednom mieste všetky svoje záväzky. Naši pracovníci prevezmú zverené záležitosti v spolupráci s pobočkami ASD nachádzajúcimi sa v cieľovej krajine.

Poslaním spoločnosti ASD je využívať svoje vnútorné siete a tak zvýšiť kvalitu ponúkaných služieb pri súčasnom znižovaní výdavkov. Z našich skúseností vyplýva, že sieť partnerských firiem nie je dobrým riešením pre našu činnosť v oblasti daňového zastúpenia a intrastat. Tieto aktivity si totiž vyžadujú bilaterálnu organizáciu a spoločné riadiace zdroje (intranet), čo nie je možné dosiahnuť v prípade spolupráce s externými partnermi. Náš spôsob organizácie podniku má pozitívny vplyv na výdavky zverených záležitostí vďaka spoločnej práci, námahe a rýchlejšiemu obehu informácií.

Skupina ASD už dlhé roky rozvíja svoje agentúry vzdelávaním národných špecialistov v našich oblastiach (finančný predstaviteľ, finančný agent, vratky DPH a všetky iné služby...), preto sa dnes môžeme pochváliť medzinárodným tímom, ktorí si neustále vymienia únijné smernice a ich zákonné uplatnenia v štátoch, z ktorých pochádzajú. Takéto bohatstvo sme mohli získať len vďaka duchu skupiny a mnohoročným skúsenostiam v tých oblastiach.

Skupina ASD svojím rozsahom siaha za hranice EÚ vďaka švajčiarskym, marockým, čínskym a thajským pobočkám. Čoskoro budeme hosťami aj v Hongkongu, Singapure a v Kanade. Hlavným cieľom vzniku týchto pobočiek je bližšia spolupráca s našimi zákazníkmi preto, aby sme ich mohli lepšie informovať a na mieste riadiť dokumenty a žiadosti v jazyku daného štátu alebo oblasti (žiadosti o vrátenie DPH, daňové zastúpenie, domicilácia, založenie spoločnosti...).

Spolu z rozvojom sveta vznikajú zoskupenia štátov podobné do Európskej únie, napríklad v Ázii. Skupina ASD sa chce dostať do čela týchto štruktúr, využiť získané poznatky na rozšírenie svojich služieb, a byť pripravená na spoluprácu so zákazníkmi, ktorí sa chcú rozvinúť na medzinárodnú úroveň. Naše služby sú k dispozícii v niektorých z týchto štátov.

Úloha je náročná, jej zložitosť vzhľadom na rôznorodosť právnych predpisov pochopiteľná, ale ASD je dynamickou a akčnou spoločnosťou, ktorá využíva všetky zdroje a prostriedky na dosiahnutie cieľa a na to, aby mohla odpovedať na potreby svojich zákazníkov.

| TITULNÁ STRÁNKA | NAŠE SLUŽBY | NAŠE POBOČKY | KONTAKT |

Autorské práva 2009-2015 ASD Group
Centrála : 310, rue du Vallon - BP 203 - 06904 Sophia Antipolis Cedex - Francúzsko
Tel. : +33 (0) 492 380 805 - Fax : +33 (0) 492 380 527

Zákonné údaje